31 Οκτωβρίου 2017

CQB-MOUT
Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, ξεκίνησε ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος στο αντικείμενο της «Μάχης εντός αστικής περιοχής-Εκκαθάριση οικίας»

12 Οκτωβρίου 2017