30 Σεπτεμβρίου 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

"Λεωνίδα Τρόπαιο" 2018

Έξι μέλη μας με αίσθημα σεβασμού προς την θυσία του Λεωνίδα και τον συμπολεμιστών του αλλά και την ιστορική σημασία της μάχης,παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,ολοκλήρωσαν με επιτυχία η Πορεία Τιμής των 25 χιλιομέτρων.