18 Νοεμβρίου 2019

Εκπαίδευση σε αντικείμενα πεζικού

 Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε απο την ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαίδευση υπο την μορφή σεναρίων σε αντικείμενα πεζικού.


Τα μέλη της Λέσχης κλήθηκαν να δείξουν τις γνώσεις τους τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο σε βασικά αντικείμενα που πρέπει να γνωρίζει κάθε στρατιώτης πεζικού. Επίσης εξετάστηκαν και σε γνώσεις που πρέπει να έχουν σαν ηγήτορες τόσο σαν ομαδάρχες ομάδος πεζικού όσο και σαν διμοιρίτες (οι αξιωματικοί).

Τα αντικείμενα που καλύφτηκαν ήταν;

• Επιθετικός αγώνας πεζικού

• Επιθετικός αγώνας μηχανοκίνητου πεζικού

• Αμυντικός αγώνας πεζικού

• Ναρκοπόλεμος

• Α' Βοήθειες πεδίου μάχης

• Τακτική κίνηση τμήματος εντός και εκτός δρομολογίου

• Αντιμετώπιση ενεδρεύοντος τμήματος

• Οργάνωση ενέδρας

• Κατάληψη πολυβολείου

• Επικοινωνιες


Είναι σημαντικό οτι κάθε μέλος της ΛΕΦΕΔ πρέπει όχι μόνο να γνωρίζει τα βασικά αντικέιμενα ατομικής τακτικής όπως και αντικείμενα πεζικού αλλά να μπορεί και να ηγηθεί. Έτσι δίδεται μεγάλη έμφαση στο τομέα την διοίκησης ενώ το 2020 θα διεξαχθεί και σχετικό σχολείο ηγητόρων.

04 Νοεμβρίου 2019

Εκπαίδευση στην χρήση χάρτη-πυξίδας

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2019 τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής μετέβησαν στην Πάρνηθα για να εξασκηθούν στον προσανατολισμό με χρήση χάρτη και πυξίδας.




Ο προσανατολισμός είναι ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολίτες. Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ έπρεπε στο χάρτη να βρουν συγκεκριμένα σημεία, να κάνουν μια πορεία στο βουνό 10 χλμ και σε τυχαίους χρόνους να βρουν στο χάρτη την ακριβή τους θέση με τη χρήση του αντίστροφου αζιμούθιου. 




Η εκπαίδευση ήταν και μια ευκαιρία τα μέλη της ΛΕΦΕΔ να γνωρίσουν καλύτερα τον παράδεισο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας κάτι το οποίο  θα είναι χρήσιμο στο μέλλον για περίπολα πυρασφάλειας