07 Απριλίου 2021

Συνεχίζονται οι τηλεκπαιδεύσεις στη ΛΕΦΕΔ Αττικής

Από τον Οκτώβριο του 2020 η Λέσχη μας συνέχισε να πραγματοποιεί τις θεωρητικές εκπαιδεύσεις με ένα νέο και σύγχρονο τρόπο που συνάδει με την εποχή που ζούμε.

Κάθε Τετάρτη η ΛΕΦΕΔ Αττικής προσφέρει στα μέλη της τηλεκπαίδευση σε όλα τα αντικείμενα που διέπουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Λέσχης.
Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε εκπαιδευτή τον πρόεδρο του Σύλλογος Ευζώνων Π.Φ. Nikos Gavrilakis.